Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016 van 28 juli 2015, nummer 2015/1

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2015 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2014;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2016. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016.

Den Haag, 28 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina