Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven

Geldend van 16-07-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 juli 2015, nr. WJZ/15049304, tot aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 20 van de Wet op de dierproeven;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de dierproeven bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina