Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juli 2015, 2015-0000160660, tot Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Artikel 3

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal die niet naar Nederlands recht is opgericht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven