Besluit vergoedingen Commissie MKB-Financiering

[Regeling vervallen per 01-10-2015.]
Geldend van 11-07-2015 t/m 30-09-2015

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 juni 2015, nr. DGBI-O/15057575, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Commissie MKB-Financiering (Besluit vergoedingen Commissie MKB-Financiering)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2014.

  • 2 Dit besluit vervalt per 1 oktober 2015.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vergoedingen Commissie MKB-Financiering.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

's-Gravenhage, 18 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

B. Leeftink

directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Terug naar begin van de pagina