Wet hergebruik van overheidsinformatie

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Who
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0036795
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Archiefwet 1995
  Artikel: 2b
 2. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 3. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  Artikel: 2
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikelen: 5, 6, 11
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikelen: 4, 5, 22, 24
 6. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
  Artikel: 4
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 7
 8. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 15
 9. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 10. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 11. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
  Artikelen: 5, 6
 12. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 13. Mandaatbesluit NFI 2020
  Artikel: 3
 14. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 15. Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
  Artikel: 1
 16. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 17. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 2
 18. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 10
 19. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
  Artikel: 2
 20. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 16b
 21. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.15
 22. Wet taken meteorologie en seismologie
  Artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35968
Aanhangig 36382
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 301 34106 13-07-2016 Stb. 2016, 301
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 271 34123 13-07-2016 Stb. 2016, 301
Nieuwe-regeling 24-06-2015 Stb. 2015, 271 34123 06-07-2015 Stb. 2015, 299
Naar boven