Wet hergebruik van overheidsinformatie

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingwho
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0036795
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Archiefwet 1995
  Artikel: 2b
 2. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 3. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  Artikel: 2
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikelen: 5, 6, 11
 5. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikelen: 4, 5, 22, 24
 6. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
  Artikel: 4
 7. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 7
 8. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 15
 9. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 10. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 11. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
  Artikelen: 5, 6
 12. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 3
 13. Mandaatbesluit NFI 2020
  Artikel: 3
 14. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikel: 2
 15. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 16. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 2
 17. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikel: 10
 18. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
  Artikel: 2
 19. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 16b
 20. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.15
 21. Wet taken meteorologie en seismologie
  Artikel: 3
Terug naar begin van de pagina