Wijzigingsbesluit Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School BES (invoering Engelstalig onderwijs Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2021.]
Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit van 29 juni 2015 tot wijziging van het Tijdelijk besluit Saba Comprehensive School BES in verband met het invoeren van Engelstalig onderwijs aan de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 29 april 2015, nr. WJZ/755062 (10521), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 117 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 mei 2015, nr. W05.15.0141/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 juni 2015, nr. WJZ/773719 (10521), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsrecht invoering engelstalig onderwijs op de gwendoline van puttenschool

  • 3 Dit artikel vervalt met ingang van 1 augustus 2021.

Artikel III. Inwerkingtreding

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

  • 2 Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 juli 2015, dan treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 augustus 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 29 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Uitgegeven de zevende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina