Opheffingsbesluit agentschapstatus Domeinen Roerende Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 08-07-2015 t/m 31-12-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Financiën van 29 juni 2015 tot opheffing van de agentschapstatus Domeinen Roerende Zaken

De Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling agentschappen;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Het agentschap Domeinen Roerende Zaken, ingesteld bij besluit van de Minister van Financiën van 10 januari 2006 (Staatscourant 2006, 34), wordt opgeheven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit agentschapstatus Domeinen Roerende Zaken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina