Opheffingsbesluit agentschap GDI

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 03-07-2015 t/m 31-12-2017

Opheffingsbesluit agentschap GDI

De Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Minister van Financiën

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 8 van de Regeling Agentschappen;

Besluiten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Het baten-lastenagentschap GDI wordt opgeheven.

  • 2 Alle activa, passiva en medewerkers van het baten-lastenagentschap GDI gaan over naar agentschap SSC-ICT Haaglanden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015. Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit agentschap GDI.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 mei 2015

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina