Wijzigingsbesluit Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,

namens deze,

H. Post,

directeur / bestuurder

Terug naar begin van de pagina