Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Wijze indiening verzoek om toestemming

  • 1 Een verzoek om toestemming wordt ingediend met gebruikmaking van de ontslagaanvraagformulieren, welke UWV via haar website uwv.nl beschikbaar stelt.

  • 2 Een verzoek om toestemming wordt niet in behandeling genomen als deze niet op de wijze, bedoeld in het eerste lid, is ingediend.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 23 juni 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina