Besluit emissiearme huisvesting

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 05-05-2022.
Geldend van 05-05-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1

Informatie geldend op 05-05-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit emissiearme huisvesting
    Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5
  2. Regeling ammoniak en veehouderij
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 05-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-08-2015 Nieuwe-regeling 25-06-2015 Stb. 2015, 266 25-06-2015 Stb. 2015, 317
Naar boven