Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 10-12-2022.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2015, 2015-0000157588, tot aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1b, derde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing volledige kalendermaand

Artikel 2. Aanwijzing werkdag

  • 2 Indien de eerste dag van werkloosheid, bedoeld in artikel 16a van de Werkloosheidswet, op zaterdag valt, wordt in afwijking van het eerste lid, voor de betreffende kalenderweek die dag en de dag daaropvolgend aangemerkt als werkdag.

  • 3 Indien de eerste dag van werkloosheid, bedoeld in artikel 16a van de Werkloosheidswet, op zondag valt, wordt in afwijking van het eerste lid, voor de betreffende kalenderweek die dag aangemerkt als werkdag.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing van volledige kalendermaanden en werkdagen in de Werkloosheidswet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven