Aanwijzing RDW toezichthouders ITS

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit tot aanwijzing RDW toezichthouders ITS

Artikel 1

Als toezichthouders op de naleving van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 145g van de Wegenverkeerswet 1994 zijn belast de ambtenaren van de Dienst Wegverkeer, Divisie Registratie & Informatie, afdeling Informatie en Rijbewijzen, unit Informatieverstrekking, die zijn belast met het toezicht gebruik gegevens kentekenregister, als bedoeld in artikel 45a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en de Aanwijzing toezichthouders gebruik gegevens kentekenregister1.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De Algemeen directeur van de RDW,

A. van Ravestein

  1. Stcrt. nr. 234 van 2 december 2008

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina