Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015, houdende de aanwijzing van een Landelijke eenheid en ondersteunende diensten (Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder b en c, van de Politiewet 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing Landelijke eenheid en ondersteunende diensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina