Wet aanpak schijnconstructies

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2015. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet aanpak schijnconstructies
    Artikelen: IX, X

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015
samen met
07-12-2015
samen met
19-05-2016
Stb. 2015, 234
samen met
Stb. 2015, 496
samen met
Stb. 2016, 198
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2016 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234 Alg. 3
01-07-2015 Nieuwe-regeling 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234 Alg. 4

Opmerkingen

  1. Onderdeel C en D.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2015/234 gesteld op 1 januari 2016.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2015/496 gesteld op 1 juli 2016.2)
  3. Onderdelen B, onder 1 en 2, C en D.3)
  4. Onderdelen A, B, onder 3, en Da t/m F.4)
Naar boven