Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Afdeling 6

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
    Artikel 123
  2. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
    Artikel 3
Terug naar begin van de pagina