Wijzigingsregeling Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES (uitbreiden reikwijdte [...] Nederland, introductie continuïteitsparagraaf, etc.)

Geldend van 23-06-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2015, nr. 709474, houdende wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES in verband met het uitbreiden van de reikwijdte van de regeling tot de Expertisecentra Onderwijszorg in Caribisch Nederland, de introductie van een continuïteitsparagraaf, alsmede enige andere wijzigingen

Artikel III

Voor het onderdeel continuïteitsparagraaf wordt het jaarverslag 2014 als overgangsjaar beschouwd.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt daarbij terug tot en met 1 januari 2014 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina