Aanwijzingsregeling 2015 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Intrekking-regeling 20-06-2017 Stcrt. 2017, 35918 BS2017016828 20-06-2017 Stcrt. 2017, 35918
01-07-2015 Nieuwe-regeling 29-05-2015 Stcrt. 2015, 15940 BS20150111698 29-05-2015 Stcrt. 2015, 15940
Naar boven