Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit houdende benoeming en vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 januari 2015 worden tot 1 juli 2017 tot lid van de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten benoemd:

  • a. de heer prof. drs. A. Verberk, te Papendrecht, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. A.F.P. Bakker, te Bussum;

  • c. de heer drs. W.F.C. Cramer, te Heiloo;

  • d. de heer drs. R.W.O. Metz, te Berkel en Rodenrijs;

  • e. de heer mr. Th. J.M. Roos BA, te Apeldoorn;

  • f. de heer drs. E.G. Scholten, te Amsterdam;

  • g. de heer H. Sliedrecht RA, te Heerjansdam.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten.

, 29 mei 2015

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

B. Leeftink

directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Terug naar begin van de pagina