Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2015, nummer 626889, houdende wijziging van de Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 mei 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

(artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

De ondergetekende:

Naam: ...

Wonende te: ...

Zijnde de voogd over de minderjarige(n):

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

1...

...

...

...

2...

...

...

...

3...

...

...

...

4...

...

...

...

5...

...

...

...

6...

...

...

...

Verklaart, dat de goederen van – ieder van – die minderjarige(n) een waarde van € 11.250 niet te boven gaan.

Verklaart voorts dat de goederen van de twee of meer minderjarigen van dezelfde ouders tezamen een waarde van € 22.500 niet te boven gaan.

Opgemaakt te: ...

Datum: ...

Handtekening: ...

Terug naar begin van de pagina