Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2017.]
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 mei 2015, kenmerk 763863-136308-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2015

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 juli 2015 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2015

van 1.225,21

tot en met 1.356,79

24 910,92 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,2231

196,00

1.404,45

1.446,64

17,2502

196,00

1.446,65

2.021,13

17,2963

196,00

2.021,14

2.066,96

17,3140

196,00

2.066,97

2.113,24

17,3157

196,00

2.113,25

2.158,62

17,3170

196,00

2.158,63

2.204,45

17,3190

196,00

2.204,46

2.248,92

17,3208

196,00

2.248,93

2.294,76

17,3225

196,00

2.294,77

2.385,51

17,3246

196,00

2.385,52

2.485,34

17,3284

196,00

2.485,35

2.583,36

17,3315

196,00

2.583,37

2.678,65

17,3352

196,00

2.678,66

2.679,11

17,3679

196,00

2.679,12

2.726,30

17,3713

196,00

2.726,31

2.773,49

17,3732

196,00

2.773,50

2.820,23

17,3787

196,00

2.820,24

2.867,88

17,3803

196,00

2.867,89

2.914,62

17,3862

196,00

2.914,63

2.961,36

17,3880

196,00

2.961,37

2.961,81

17,3887

196,00

2.961,82

3.004,92

17,3921

197,00

3.004,93

3.048,94

17,3932

197,00

3.048,95

3.092,96

17,3976

197,00

3.092,97

3.136,07

17,3985

197,00

3.136,08

3.136,52

17,4021

197,00

3.136,53

3.180,08

17,4031

197,00

3.180,09

3.223,19

17,4039

197,00

3.223,20

3.223,64

17,4077

197,00

3.223,65

3.267,21

17,4085

197,00

3.267,22

3.310,32

17,4093

197,00

3.310,33

3.353,88

17,4148

197,00

3.353,89

3.397,44

17,4257

197,00

3.397,45

3.441,01

17,4285

197,00

3.441,02

3.484,57

17,4297

197,00

3.484,58

3.528,13

17,4346

197,00

3.528,14

3.571,69

17,4354

197,00

3.571,70

3.615,26

17,4406

197,00

3.615,27

3.658,82

17,4419

197,00

3.658,83

3.659,27

17,4431

197,00

3.659,28

3.713,73

17,4463

197,00

3.713,74

3.768,18

17,4474

197,00

3.768,19

3.822,63

17,4526

197,00

3.822,64

3.823,09

17,4676

197,00

3.823,10

3.877,54

17,4692

197,00

3.877,55

3.932,00

17,4728

197,00

3.932,01

3.986,45

17,4740

197,00

3.986,46

4.040,90

17,4789

197,00

4.040,91

4.084,02

17,4806

197,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina