Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Datum materiële uitwerkingtreding 01-01-2018
Identificatienummer BWBR0036623
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
Overheidsthema Familie, jeugd en gezin

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
    Artikel: 3.8k

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2016

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2016 Nieuwe-regeling 04-05-2015 Stb. 2015, 177 34045 10-12-2015 Stb. 2015, 517
Naar boven