Organisatieregeling beheer Hoge Raad 2015

Geldend van 19-05-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2015, nr. 632571, houdende regeling van het beheer bij de Hoge Raad der Nederlanden (Organisatieregeling beheer Hoge Raad 2015)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder de Hoge Raad: de gezamenlijke organisatie van de Hoge Raad der Nederlanden bestaande uit de raad, het parket en de directie bedrijfsvoering.

Artikel 2

  • 1 Er is een beheersorganisatie van de Hoge Raad.

  • 2 Aan het hoofd van de beheersorganisatie staat de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad.

  • 3 Op de relatie tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de beheersorganisatie is van toepassing het op 22 mei 2002 tussen de Hoge Raad en de Minister van Justitie gesloten convenant ‘Een raamwerk voor de vormgeving van de toekomstige beheerrelatie tussen de Hoge Raad der Nederlanden en de Minister van Justitie’, DSR nr. 5159148/802.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 mei 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina