Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2017.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 31-07-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 april 2015, nr. PO/FenV/729181, houdende bijzondere bekostiging bij samenvoeging van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, met ingang van het schooljaar 2015–2016 (Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 2. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen wordt berekend volgens de formule (X – Y) + (Xs – Ys), waarin:

X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van de artikelen 23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van de artikelen 23, 24, 25, 28 en 28a van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 3. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 2.

 • 3 Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 2 berekende bekostiging telkens per schooljaar aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 4 Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

 • 5 Dit artikel is niet van toepassing op een samenvoeging van scholen waarbij één of meer van de betrokken scholen op het moment van samenvoeging nog niet langer dan 5 schooljaren wordt bekostigd.

Artikel 4. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 5. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 of 4 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 6. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met schooljaar 2017–2018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren de op grond van artikel 2 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3, 4 of 5, bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 7. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van basisscholen

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een basisschool die op 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige basisscholen en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging, voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 2, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van basisscholen.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een basisschool, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 3 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 3. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 8. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van speciale scholen voor basisonderwijs wordt berekend volgens de formule Xs – Ys, waarin:

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 26, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 9. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2 De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 8.

 • 3 Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, per schooljaar telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 4 Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 10. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9, bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 11. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9 of 10 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 12. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2017–2018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 8 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9, 10 of 11 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 13. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs die op van 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige speciale scholen voor basisonderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 8, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van speciale scholen voor basisonderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een speciale school voor basisonderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 9 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 4. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 14. Formule berekenen bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs wordt berekend volgens de formule (X – Y) + (Xs – Ys), waarin:

X = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Y = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 32 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, en

Xs = de som van de bekostiging van alle bij de samenvoeging betrokken scholen, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging, wanneer de samenvoeging niet zou hebben plaatsgevonden, en

Ys = de som van de bekostiging van de samengevoegde school, berekend op grond van artikel 35 van het Besluit bekostiging WEC in het schooljaar na de samenvoeging.

Artikel 15. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging per 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2025 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus van een van de jaren 2015 tot en met 2024 is ontstaan uit samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontvangt de eerste zes schooljaren na de samenvoeging bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De bijzondere bekostiging voor het eerste schooljaar na de samenvoeging wordt berekend overeenkomstig artikel 14.

 • 3 Voor het tweede tot en met het zesde schooljaar na de samenvoeging wordt de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, per schooljaar telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 4 Een eerdere aanspraak op bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van dit artikel bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 16. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2014 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2014 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2019–2020 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 17. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2013 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2013 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2018–2019 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 of 16 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 18. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2012 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2012 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor de schooljaren 2015–2016 tot en met 2017–018 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging is voor de daarin genoemde schooljaren per schooljaar de op grond van artikel 14 berekende bekostiging, telkens aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel vervalt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, binnen 6 jaar na de samenvoeging weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 of artikel 16 of artikel 17 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Artikel 19. Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging op 1 augustus 2011 van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 01-08-2017]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs die op 1 augustus 2011 is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer zelfstandige scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en die daarvoor bijzondere bekostiging heeft ontvangen, ontvangt voor het schooljaar 2015–2016 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten van leraren en die van de schoolleiding.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde bekostiging bedraagt 20% van de bekostiging berekend overeenkomstig artikel 14, aangepast aan de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 3 De bijzondere bekostiging op grond van dit artikel wordt niet verstrekt indien een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die is ontstaan uit een samenvoeging als bedoeld in het eerste lid, op 1 augustus 2015 weer betrokken is bij een samenvoeging, waarvoor op grond van artikel 15 bijzondere bekostiging voor de personeelskosten wordt toegekend.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 20. Betaalritme

[Vervallen per 01-08-2017]

De bekostigingsbedragen, bedoeld in deze regeling, worden uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang.

Artikel 22. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 2015 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor het tijdvak waarvoor zij gelding had.

Artikel 23. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere bekostiging bij samenvoeging van scholen in het primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina