Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen 2015

Geldend van 02-05-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 april 2015, nr. WJZ/15032378, houdende regels over de vergoeding voor prioriteitsplaatsing van op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De vergoeding voor prioriteitsplaatsing die een netbeheerder in rekening brengt wordt gebaseerd op de kosten van de prioriteitsplaatsing en bedraagt ten hoogste € 60 exclusief btw voor het plaatsen van op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor elektriciteit en gas of het plaatsen van een op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit of gas. Indien een afnemer niet beschikt over een aansluiting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Gaswet bedraagt de vergoeding voor prioriteitsplaatsing ten hoogste € 56 exclusief btw voor het plaatsen van een op afstand uitleesbare meetinrichting voor elektriciteit.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding prioriteitsplaatsing op afstand uitleesbare meetinrichtingen 2015.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 april 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina