Wijzigingsregeling Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 (implementatie richtlijn 2003/59/EG vakbekwaamheid bestuurders)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-06-2017.]
Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 20 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/77857 tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 ter voldoening aan richtlijn 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 151h, onderdeel a, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina