Besluit vaststelling arbeidsduurfactor lid Comité van Toezicht ILG

[Regeling vervallen per 23-01-2016.]
Geldend van 01-06-2015 t/m 22-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 april 2015, nr. 14191376, houdende vaststelling arbeidsduurfactor lid Comité van Toezicht ILG

Enig artikel

[Vervallen per 23-01-2016]

De arbeidsduurfactor van het lid mevrouw G.A.M. van Moergestel-Oomes van het Comité van Toezicht ILG, bedoeld in artikel 28g, vierde lid, van de Regeling inrichting landelijk gebied, wordt vastgesteld op 0,4.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 april 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina