Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2015, nr. VO/741555, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Overgangsbepalingen

  • 2 In het schooljaar 2018–2019 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen maatschappijwetenschappen havo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 1, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen maatschappijwetenschappen havo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 In het schooljaar 2019–2020 wordt voor de eerste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen maatschappijwetenschappen vwo op basis van het examenprogramma, zoals beschreven in de bij deze regeling behorende bijlage 2, en wordt voor de laatste maal de gelegenheid geboden tot het afleggen van een examen maatschappijwetenschappen vwo op basis van het examenprogramma, zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina