Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport

Geldend van 18-04-2015 t/m heden

Besluit van de Algemeen Directeur Dienst Wegverkeer (RDW) van 9 april 2015, nr. JBZ2015/12059, houdende regels inzake de verlening van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)

Artikel 1

Aan de technisch medewerker, de administratief medewerker, de inspecteur/controleur, de operationeel manager en de medewerker uitvoering, wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend betreffende de aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat van goedkeuring voor een vervoermiddel bestemd voor het transport van dieren als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid, van de Regeling houders van dieren.

Artikel 2

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat en machtiging is verleend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 9 april 2015

De directie van de RDW,

A. van Ravestein,

Algemeen directeur

Terug naar begin van de pagina