Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Geldend van 30-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 april 2015, nr. WJZ/15017150, tot openstelling aanvraagperiode ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking)

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

De maximale opwekkingscapaciteit, bedoeld in artikel 6, tweede lid van het besluit, bedraagt niet meer dan de capaciteit die nodig om met een onzekerheidsmarge van 5% het jaarlijkse gebruik van elektriciteit van alle leden van de vereniging op te wekken.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Openstellingsregeling experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 april 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. Voor projecten tot maximaal 10.000 afnemers

 

Jaar

Periode

Maximum aantal projecten

1.

2015

van vrijdag 1 mei 2015 om 09.00 uur tot en met vrijdag 11 september 2015 om 17.00 uur

10

2.

2016

van maandag 2 mei 2016 om 09.00 uur tot en met donderdag 8 september 2016 om 17.00 uur

10

3.

2017

van maandag 1 mei 2017 om 09.00 uur tot en met donderdag 7 september 2017 om 17.00 uur

10

4.

2018

van donderdag 1 maart 2018 om 09.00 uur tot en met donderdag 6 september 2018 om 17.00 uur

10

Bijlage 2. Voor projectnetten

 

Jaar

Periode

Maximum aantal projecten

1.

2015

van vrijdag 1 mei 2015 om 09.00 uur tot en met vrijdag 11 september 2015 om 17.00 uur

10

2.

2016

van maandag 2 mei 2016 om 09.00 uur tot en met donderdag 8 september 2016 om 17.00 uur

10

3.

2017

van maandag 1 mei 2017 om 09.00 uur tot en met donderdag 7 september 2017 om 17.00 uur

10

4.

2018

van donderdag 1 maart 2018 om 09.00 uur tot en met donderdag 6 september 2018 om 17.00 uur

10

Terug naar begin van de pagina