Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2017.]
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter, de vicevoorzitter en het lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

Artikel 1

Artikel 2

De leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts ontvangen de maximale reiskostenvergoeding per kilometer, thans vastgesteld op € 0,37 per kilometer, zoals opgenomen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland. Indien de leden gebruik maken van het openbaar vervoer, ontvangen zij een vergoeding op grond van artikel 6 van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.R.P.M. Camps

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina