Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2016 en 2017

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Regeling bekendmaking constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto’s 2016 en 2017

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 8 van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto’s

van 3 november 2000 en de Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s van 31 oktober 2012;

Besluit:

De constanten voor de in de Regeling relatieve zuinigheid personenauto’s opgenomen regressieformules en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto’s met benzine als brandstof alsmede voor personenauto’s met diesel als brandstof voor de kalenderjaren 2016 en 2017 als volgt vast te stellen:

Constanten voor 2016 en 2017

 • 1. Constanten voertuiglengte:

  C1lengte

  –11,8931

   

  C2lengte

  13,6053

   

  C3lengte

  –2,5217

   
 • 2. Constanten benzineauto’s:

  C1benzine

  231,3831

   

  C2benzine2

  –50,4445

   

  C3benzine3

  4,7195

   
 • 3. Constanten dieselauto’s:

  C1diesel

  831,237

   

  C2diesel

  –205,8433

   

  C3diesel

  14,2111

   
 • 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  CO2benzine

  122,4467

   

  CO2diesel

  88,6286

   

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Zoetermeer, 25 maart 2015

De directie van de RDW,

A. van Ravestein

Algemeen Directeur

Terug naar begin van de pagina