Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2015

Geldend van 28-03-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 maart 2015, nr. 621450, houdende wijziging van de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie.]

Artikel II

Tot 31 december 2015 kunnen de vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling gebruikte modellen en formulieren nog worden gebruikt voor zover op de achterzijde van Blad A1 schriftelijk opgave wordt gedaan van de bij deze wijziging opgenomen aanvullende gegevens.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 maart 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina