Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring op grond van de Subsidieregeling [...] Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschappen 2016–2020)

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 05-05-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 05-05-2015

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina