Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 94 eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De maxima die in een boekjaar ten laste van de wachtgeldfondsen komen, bedoeld in artikel 94 van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2005 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2004 wordt ingetrokken

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 8 november 2005

De Raad van bestuur UWV,
de

voorzitter

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1. Lastenplafonds wachtgeldfondsen 2005

[Vervallen per 01-01-2006]

Sectoren

Lastenplafonds (in %)

1

Agrarisch bedrijf

4,50

2

Tabakverwerkende industrie

3,75

3

Bouwbedrijf

3,75

4

Baggerbedrijf

3,75

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel incl.

3,75

6

Timmerindustrie

3,75

7

Meubel- en orgelbouw industrie

3,75

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

3,75

9

Grafische industrie

3,75

10

Metaalindustrie

3,75

11

Electrotechnische industrie

3,75

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

3,75

13

Bakkerijen

3,75

14

Suikerverwerkende industrie

3,75

15

Slagersbedrijven

3,75

16

Slagers overig

3,75

17

Detailhandel en ambachten

3,75

18

Reiniging

3,75

19

Grootwinkelbedrijf

3,75

20

Havenbedrijven

3,75

21

Havenclassificeerders

3,75

22

Binnenscheepvaart

3,75

23

Visserij

3,75

24

Koopvaardij

3,75

25

Vervoer KLM

3,75

26

Vervoer NS

3,75

27

Vervoer posterijen

3,75

28

Taxi- en ambulancevervoer

3,75

29

Openbaar vervoer

3,75

30

Besloten busvervoer

3,75

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

4,50

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

3,75

33

Horeca algemeen

3,75

34

Horeca catering

3,75

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

3,75

38

Banken

3,75

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

3,75

40

Uitgeverij

3,75

41

Groothandel I

3,75

42

Groothandel II

3,75

43

Zakelijke dienstverlening I

3,75

44

Zakelijke dienstverlening II

3,75

45

Zakelijke dienstverlening III

3,75

46

Zuivelindustrie

3,75

47

Textielindustrie

3,75

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,75

49

Chemische industrie

3,75

50

Voedingsindustrie

3,75

51

Algemene industrie

3,75

52

Uitzendbedrijven

5,00

53

Bewakingsondernemingen

3,75

54

Culturele instellingen

4,50

55

Overige takken van bedrijf en beroep

3,75

56

Schildersbedrijf

5,00

57

Stukadoorsbedrijf

4,50

58

Dakdekkersbedrijf

4,50

59

Mortelbedrijf

3,75

60

Steenhouwersbedrijf

3,75

61 t/m 67

Overheid

4,50

68

Railbouw

3,75

69

Telecommunicatie

3,75

Terug naar begin van de pagina