Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999

Geldend van 20-03-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/50705, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Spoorwegongevallenraad, 1956–1999 (Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 16 februari 2015, met kenmerk NA/2015/14691.

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Spoorwegongevallenraad van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1956–1999

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de dossiers geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 75 jaar na sluiting van de betreffende dossiers. De beperkingen aan de openbaarheid vervallen op 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

64

2050

65

2052

66

2045

67

2065

68

2065

69

2055

70

2051

71

2054

72

2044

73

2049

74

2066

75

2043

76

2055

77

2050

78

2069

79

2046

80

2051

81

2050

82

2050

83

2051

84

2056

85

2056

86

2057

87

2043

88

2050

89

2045

90

2069

91

2045

92

2044

93

2058

94

2058

95

2058

96

2058

97

2059

98

2060

100

2068

101

2068

102

2036

103

2037

104

2069

105

2070

106

2035

107

2037

108

2038

109

2052

110

2052

111

2053

112

2068

113

2068

114

2068

115

2068

116

2068

117

2068

118

2068

119

2068

120

2051

121

2070

122

2070

123

2070

124

2070

125

2070

126

2070

127

2071

128

2071

129

2071

130

2056

131

2056

132

2063

133

2064

134

2064

135

2060

136

2060

137

2060

138

2055

139

2055

140

2051

141

2055

142

2054

143

2055

144

2059

145

2059

146

2073

147

2073

148

2073

149

2073

151

2055

152

2057

153

2054

154

2055

155

2056

156

2033

157

2033

158

2037

159

2057

160

2068

161

2068

162

2068

163

2068

165

2068

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De verlening van toestemming tot inzage en de inzage zelf geschieden volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedures. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is tot het moment van openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Spoorwegongevallenraad (1956-1999)’.

Den Haag, 10 maart 2015

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
Voor deze

de plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid,

M. Sonnema

Terug naar begin van de pagina