Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2014

Geldend van 17-03-2015 t/m heden

Besluit van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in de functie van hoofd van de Visadienst, van 3 december 2014, nr. INDUIT14-2719, houdende verlening van ondermandaat en -machtiging (Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2014)

Het hoofd van de Visadienst,

Gelet op

artikel 3 van het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014;

Besluit:

Artikel 1

Ondermandaat en -machtiging te verlenen van de hem ingevolge het Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014 toegekende bevoegdheden aan:

Artikel 2

Het Besluit Ondermandaatverlening Hoofd Visadienst en de Machtigingsregeling Hoofd Visadienst worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2013.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 26 februari 2015

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in de functie van hoofd van de Visadienst,

R.J.T. van Lint

Bijlage behorend bij het Besluit ondermandaat en -machtiging Hoofd Visadienst 2014

   

aangewezen ambtenaren

1

Hoofddirecteur IND

1.0

 

plv. Hoofddirecteur IND

1.a

 

lid hoofddirectie

klantdirectie Regulier Sociaal

1.1

 

directeur

1.1.0

 

plv. directeur

1.1.1

 

adjunct-directeur

1.1.2

 

middenmanager

1.1.2.1

 

unit manager

1.1.2.2

 

operationeel manager

1.1.2.2.0

 

plv. unit manager

1.1.2.1.1

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.1.2.1.2

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.1.2.1.3

 

senior medewerker Verwerken en Behandelen

1.1.2.1.4

 

medewerker Verwerken en Behandelen

klantdirectie Regulier Economisch

1.2

 

directeur

1.2.0

 

plv. directeur

1.2.1

 

adjunct-directeur

1.2.2

 

middenmanager

1.2.2.1

 

unit manager

1.2.2.2

 

operationeel manager

1.2.2.3

 

plv. unit manager

1.2.2.4

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.2.2.5

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.2.2.6

 

senior medewerker Verwerken en Behandelen

1.2.2.6

 

medewerker Verwerken en Behandelen

klantdirectie Asiel

1.3

 

directeur

1.3.0

 

plv. directeur

1.3.1

 

adjunct-directeur

1.3.2

 

middenmanager

1.3.2.1

 

unit manager

1.3.2.2

 

operationeel manager

1.3.2.3

 

plv. unit manager

1.3.2.4

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.3.2.5

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.3.2.6

 

senior medewerker Verwerken en Behandelen

1.3.2.7

 

medewerker Verwerken en Behandelen

klantdirectie Naturalisatie

1.4

 

directeur

1.4.0

 

plv. directeur

1.4.1.1

 

middenmanager

1.4.1.2

 

unit manager

1.4.1.3

 

operationeel manager

1.4.1.4

 

plv. unit manager

1.4.1.5

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.4.1.6

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.4.1.7

 

senior medewerker Verwerken en Behandelen

1.4.1.8

 

medewerker Verwerken en Behandelen

directie Procesvertegenwoordiging

1.5

 

directeur

1.5.0

 

plv. directeur

1.5.1

 

middenmanager

1.5.1.1

 

unit manager

1.5.1.2

 

operationeel manager

1.5.1.3

 

plv. unit manager

1.5.1.4

 

(senior) adviseur

1.5.1.5

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.5.1.6

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

   

senior medewerker Verwerken en Behandelen

   

medewerker Verwerken en Behandelen

directie Speciale Diensten en Internationale Samenwerking

1.6

 

directeur

1.6.0

 

plv. directeur

1.6.1

 

middenmanager

1.6.2

 

afdelingshoofd

1.6.3

 

operationeel manager

1.6.3.1

 

senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.6.3.2

 

medewerker Behandelen en Ontwikkelen

1.6.3.3

 

senior medewerker Verwerken en Behandelen

1.6.3.4

 

medewerker Verwerken en Behandelen

1.6.4

 

coördinator

1.6.5

 

inspecteur / medewerker toezicht

directie Uitvoeringsstrategie en Advies

1.7

 

directeur

1.7.0

 

plv. directeur

1.7.1

 

middenmanager

1.7.2

 

afdelingshoofd

1.7.3

 

operationeel manager

1.7.4

 

coördinator

1.7.5

 

(senior) adviseur

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in de functie van Hoofd van de Visadienst,

R.J.T. van Lint

Terug naar begin van de pagina