Besluit vermindering inschrijvingstarief samenvoegen percelen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-04-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers tot vermindering inschrijvingstarief (Besluit vermindering inschrijvingstarief samenvoegen percelen) (15.009530)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 110 van de Kadasterwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

Voor het uitsluitend samenvoegen van kadastrale percelen door middel van de VERENIG-applicatie wordt het verschuldigde kadastraal recht verminderd. In afwijking van artikel 16, eerste lid, onderdeel d van de Regeling tarieven Kadaster, zal in deze gevallen het kadastraal recht als genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdeel a van de Regeling tarieven Kadaster verschuldigd zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vermindering inschrijvingstarief samenvoegen percelen.

Dit besluit zal met toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 5 maart 2015

Raad van Bestuur,

F.L.V.P.L. Tierolff

Terug naar begin van de pagina