Besluit vaststelling subsidieplafond SWOV 2016

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-05-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/43842, houdende vaststelling van het subsidieplafond SWOV 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling SWOV 2014;

Besluit:

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de directeur-generaal Bereikbaarheid,

L.M.C. Ongering

Terug naar begin van de pagina