Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015

Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-06-2021.
Geldend van 18-06-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 18-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
    Artikelen: 2, 5, 6, 9, 10, 11a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-06-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2019 Wijziging 19-06-2019 Stcrt. 2019, 34526 WJZ/19133511 19-06-2019 Stcrt. 2019, 34526
28-12-2016 Wijziging 13-12-2016 Stcrt. 2016, 68708 WJZ/16152284 19-12-2016 Stb. 2016, 535 Inwtr. 1
03-12-2015 Wijziging 29-11-2015 Stcrt. 2015, 44086 WJZ/15162354 29-11-2015 Stcrt. 2015, 44086
05-03-2015 Nieuwe-regeling 26-02-2015 Stcrt. 2015, 3772 WJZ/15030714 26-02-2015 Stcrt. 2015, 3772

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Telecommunicatiewet (implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU) (Stb. 2016/58) in werking treedt.1)
Naar boven