Besluit vaststelling selectielijst archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014)

Geldend van 05-03-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst archieven Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgang naar digitale archivering in de periode (2009) 2012-2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,enDe Minister van Buitenlandse Zaken

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluiten:

Artikel 2

De selectielijsten

worden afgesloten vanaf ingebruikname in de periode (2009) 2012–2014 van de bij dit besluit vastgestelde selectielijst.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

De plv. secretaris-generaal,

R. van Roeden

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina