Besluit verlening ondervolmacht (afdoen van stukken op het werkterrein Transitieautoriteit Jeugd, ressorterende onder de directie Jeugd)

Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Besluit van de Secretaris-Generaal van VWS van 22 januari 2015 (kenmerk 705564-131641-J), houdende de verlening van ondervolmacht ten behoeve van het afdoen van stukken op het werkterrein van de Transitieautoriteit Jeugd, ressorterende onder de directie Jeugd

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de directeur Jeugd,

Gelet op artikel 16, tweede lid, onder b, van de Volmachtregeling VWS;

Besluiten:

Artikel 1

De hieronder genoemde functionaris:

  • het hoofd van het bureau Transitie Autoriteit Jeugd, ressorterend onder de directie Jeugd;

heeft in plaats van de directeur Jeugd:

  • ondervolmacht ten aanzien van stukken als bedoeld in artikel 10 van de Volmachtregeling VWS op het werkterrein van de Transitieautoriteit Jeugd tot een bedrag hoger dan € 100.000 inclusief btw.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening en werkt terug tot en met 1 december 2014.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De directeur Jeugd,

L.S.J. Wever

De Secretaris-Generaal,

L.A.M. van Halder

Terug naar begin van de pagina