Richtlijn voor strafvordering bedreiging

[Regeling vervallen per 01-12-2015.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 30-11-2015

Richtlijn voor strafvordering bedreiging

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-12-2015]

Bedreiging mondeling en/of dmv gebaren, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

(mondeling, geen wapen)

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

GS 20 dgn ov

Schriftelijk (per sms, twitter, internet e.d.)

GB € 400

5j

2j

GB € 600

Idem of TS 48 uur

GS 1 mnd ov

Slag- of stootwapen (tonen)

TS 40 uur

5j

2j

TS 60 uur

Idem of GS 1 mnd

GS 5 wkn ov

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp tonen

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

(nep)vuurwapen** tonen

TS 150 uur

5j

2j

TS 220 uur

Idem of GS 16 wkn

GS 5 mnd ov

Inrijden op persoon (niet zijnde 287 of 302/45 Sr)

TS 150 uur

5j

2j

TS 220 uur

Idem of GS 16 wkn

GS 5 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Ernst van de bedreiging(en), bijv. stekende bewegingen, richten (nep)vuurwapen

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Mede vervolgen voor het wapenbezit

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

[Vervallen per 01-12-2015]

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Exceptionele gevolgen

[Vervallen per 01-12-2015]

De persoon van het slachtoffer kan resulteren in direct dagvaarden, bijvoorbeeld burgemeester of politicus. Ook de bijzondere omstandigheden van het geval of de situatie, bijvoorbeeld ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing, onderduiken enz. kunnen nopen tot direct dagvaarden.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina