Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 31-12-2019

Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2020]

Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2020]

Verkeersongevallen RVV1990/ Regeling voertuigen/5 WVW1994.

Van recidive is in geval van tabel 1(RVV/5 WVW 1994) sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening1 van de vorige overtreding.

Uitgangspunt bij de in tabel 1 opgenomen sancties en bijkomende straffen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is voor de verkeersongevallen zonder ernstige gevolgen gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden

Tabel 1 Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of de Regeling voertuigen is geschonden, dan wel artikel 5 van de WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.

Categorie verdachte

First offender

Recidive

Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.) fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor

GB € 150

GB € 300

Brom- en snorfietsers

GB € 300

GB € 450 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

GB € 450

GB € 550 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen of een brom- of snorfietser waarbij sprake is van:

a. een dodelijk slachtoffer en/of

b. ernstig letsel

Dagvaarden

Eis: GB tussen € 700 en € 1.400 en 1 tot 3 mnd OBM ov

Dagvaarden

GB tussen € 1.400 en € 2.800 en 3 tot 6 mnd OBM ov

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2020]

Veroorzaken ernstig verkeersongeval/ 6 WVW1994

Tabel 2 Veroorzaken ernstig verkeersongeval 6 WVW1994

Gevolgen slachtoffer

Alcoholgebruik/strafver- zwarende omstandigheid2

Zeer hoge mate van schuld3

Ernstige schuld

Aanmerkelijke schuld

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Geen alcoholgebruik

GS 2 mnd ov

OBM 1 jr ov

TS 90 uur

OBM 6 mnd ov

GB € 1.000

OBM 3 mnd ov

Alcohol <570 µG/l/1,3‰

GS 6 mnd ov

OBM 2 jr ov

TS 160 uur

OBM 18 mnd ov

TS 90 uur

OBM 9 mnd ov

Alcohol >570 µG/l/1,3‰

GS 7 mnd ov

OBM 3 jr ov

GS 3 mnd ov

OBM 2 jr ov

TS 120 uur

OBM 18 mnd ov

Zwaar lichamelijk letsel

Geen alcoholgebruik

GS 4 mnd ov

OBM 2 jr ov

TS 160 uur

OBM 1 jr ov

TS 90 uur

OBM 6 mnd ov

Alcohol <570 µG/l/1,3‰

GS 8 mnd ov

OBM 3 jr ov

GS 6 mnd ov

OBM 2 jr ov

TS 160 uur

OBM 18 mnd ov

Alcohol >570 µG/l/1,3‰

GS 24 mnd ov

OBM 4 jr ov

GS 7 mnd ov

OBM 3 jr ov

GS 3 mnd ov

OBM 2 jr ov

Dood

Geen alcoholgebruik

GS 8 mnd ov

OBM 3 jr ov

GS 6 mnd ov

OBM 2 jr ov

TS 240 uur

OBM 1 jr ov

Alcohol <570 µG/l/1,3‰

GS 3 jr ov

OBM 4 jr ov

GS 12 mnd ov

OBM 3 jr ov

GS 6 mnd ov

OBM 2 jr ov

Alcohol >570 µG/l/1,3‰

GS 4 jr ov

OBM 5 jr ov

GS 24 mnd ov

OBM 4 jr ov

GS 7 mnd ov

OBM 3 jr ov

2 De eisen bij strafverzwarende omstandigheden zijn in dit overzicht vergelijkbaar met een alcoholgehalte van > 570 µG/l/1,3‰. In de situatie waarbij sprake is van dit alcoholgehalte alsmede een andere strafverzwarende omstandigheid, dient de eis te worden verzwaard.

3 Let op!: zeer hoge mate van schuld is geen synoniem voor roekeloosheid. Van roekeloosheid is namelijk sprake in zeer uitzonderlijke gevallen. Zie: HR 3 december 2013, ECLI:1554, NJ 2014, 30. Bij roekeloosheid is daarom maatwerk nodig.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2020]

Verlaten plaats ongeval/7 WVW1994

Tabel 3 Verlaten plaats ongeval

Uitsluitend materiële schade

first offender

1x recidive

Geringe materiële schade

GB € 500

GB € 750 +

OBM 2 mnd ov

Meer dan geringe materiële schade

GB € 1.000

GB € 1.500 +

OBM 4 mnd ov

Uitsluitend letsel *

first offender

1x recidive (let op taakstrafverbod, indien verbod dan GS)

Gering letsel

GB € 1.000

GB € 1.500 +

OBM 4 mnd ov

Meer dan gering letsel*

TS 40 uur +

OBM 27 mnd ov

TS 60 uur / GS 1 mnd +

OBM 30 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend*

TS 70 uur +

OBM 51 mnd ov

TS 100 uur / GS 7 wkn +

OBM 57 mnd ov

Zowel letsel als materiële schade

first offender

1x recidive (let op taakstrafverbod, indien verbod dan GS)

Gering letsel + geringe materiële schade

GB € 1.400 +

OBM 7 mnd ov

TS 60 uur / GS 1 mnd

+ OBM 8 mnd ov

Gering letsel + meer dan geringe materiële schade

TS 32 uur +

OBM 15 mnd ov

TS 48 uur/ GS 3 wkn +

OBM 17 mnd ov

Meer dan gering letsel + geringe materiële schade

TS 50 uur +

OBM 31 mnd ov

TS 70 uur / GS 5 wkn +

OBM 35 mnd ov

Meer dan gering letsel + meer dan geringe materiële schade*

TS 60 uur +

OBM 39 mnd ov

TS 90 uur / GS 6 wkn +

OBM 43 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend + geringe materiële schade*

TS 80 uur +

OBM 55 mnd ov

TS 120 uur / GS 2 mnd +

OBM 61 mnd ov

Letsel de dood tot gevolg hebbend + meer dan geringe materiële schade*

TS 90 uur +

OBM 60 mnd ov

TS 130 / GS 9 wkn +

OBM 70 mnd ov

In hulpeloze toestand achterlaten*

first offender

1x recidive

 

GS 2 mnd +

OBM 60 mnd ov

GS 3 mnd +

OBM 70 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Meermalen recidive

* Indien tevens sprake van 6 WVW 1994 dan tabel Veroorzaken ernstig verkeersongeval gebruiken en dit als strafverzwarend meewegen (maatwerk)

Strafverminderend bij dit delict:

Medeplichtigheid (min 1/3)

Gebruikte afkortingen:

[Vervallen per 01-01-2020]

GB = geldboete

TS = taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

ov = onvoorwaardelijk

jr = jaar

mnd = maanden

  1. Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina