Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 31-12-2017

Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze richtlijn ziet op het bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel, het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van inzittenden of lading door ander boordpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten onder invloed van:

Ad a) Hoewel artikel 2.12, eerste lid, niet noodzakelijkerwijs alcohol betreft, kan deze richtlijn betrekking hebben op cockpitpersoneel of ander boordpersoneel of (via art. 2.12, zesde lid) op luchtverkeersdienstverleners onder invloed van alcohol, waarbij (om enige reden) op incorrecte wijze of in het geheel geen alcoholgehalte van adem, bloed of urine is vastgesteld. Het kan ook gaan om andere middelen dan alcohol of een combinatie van middelen. Indien verdachte in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde of een daarmee gelijk te stellen toestand, dient dit als verzwarend te worden beoordeeld.

Ad b) Bij artikel 2.12, derde lid, is het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG) bekend. De in de tabellen vermelde strafmaat is vastgesteld, uitgaande van de gemeten alcoholwaarde en het soort luchtvaartuig waarmee het delict werd begaan. Naast het vliegen onder invloed ziet de richtlijn tevens op de diverse vormen van weigering met betrekking tot onderzoek naar het AAG en BAG, zoals bedoeld in de artikelen 11.4 en 11.6 Wet luchtvaart. Ook ziet deze richtlijn op het (doen) bedienen van een luchtvaartuig tijdens duur vliegverbod (art. 11.5 Wet luchtvaart) en/of het geven van luchtverkeersleiding tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding (art. 11.8a Wet luchtvaart).

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering artikel 2.12 lid 3 en 2.12 lid 6 Wet luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider, AAG (-equivalent) 95 µg/l of meer.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 2.12, zesde lid, Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit delict betreft dat een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg.

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • luchtverkeersleiders (ongeacht het type luchtvaartuig).

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel 2

Meermalen

Maatwerk

Nb: bij het berekenen van de juiste strafmaat is steeds afgerond conform de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen .

Tabel 1 (first offenders)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UGL =

Adem/alcohol gehalte

GELDBOETE

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 0,28

95 t/m 120

1.100

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

1.700

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

2.300

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

2.800

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

3.400

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

4.000

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

4.600

23

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

5.000

31

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

5.500

39

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

6.000

47

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

6.500

51

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

6.500

53

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

6.500

55

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

7.000

57

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

7.000

59

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

7.000

61

 

1,32 t/m 1,38

575 t/m 600

7.500

63

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

7.500

65

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

7.500

67

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

70

10 wkn

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

72

10 wkn

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

74

10 wkn

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

76

10 wkn

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

78

11 wkn

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

80

11 wkn

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

82

11 wkn

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

84

11 wkn

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

86

11 wkn

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

88

11 wkn

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

90

11 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Tabel 2 (1x recidive)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UGL =

Adem/alcohol gehalte

GELDBOETE

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 0,28

95 t/m 120

1.600

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

2.500

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

3.400

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

4.200

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

5.000

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

6.000

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

6.500

34

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

7.500

46

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

8.000

58

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

9.000

70

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

9.500

76

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

9.500

79

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

9.500

82

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

10.000

85

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

10.000

88

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

10.000

91

 

1,32 t/m 1,38

575 t/m 600

11.000

94

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

11.000

97

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

11.000

100

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

105

16 wkn

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

108

16 wkn

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

111

16 wkn

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

114

16 wkn

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

117

16 wkn

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

120

16 wkn

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

123

16 wkn

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

126

4 mnd

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

129

4 mnd

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

132

4 mnd

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

135

4 mnd

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering artikel 2.12 lid 3 en 2.12 lid 6 Wet luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider, AAG (equivalent) 95 µg/l of meer.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 2.12, zesde lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit delict betreft dat een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig).

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • assistent-luchtverkeersleiders (ongeacht het type luchtvaartuig).

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel 2

Meermalen

Maatwerk

Nb: bij het berekenen van de juiste strafmaat is steeds afgerond conform de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Tabel 1 (first offenders)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UG/L =

Adem/alcohol gehalte

Geldboete

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 028

95 t/m 120

700

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

1.100

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

1.400

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

1.800

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

2.200

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

2.600

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

2.900

13

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

3.300

18

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

3.700

23

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

4.100

28

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

4.200

33

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

4.300

34

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

4.400

35

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

4.500

37

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

4.600

38

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

4.700

39

 

1,32 t/m 1,38

575 t/m 600

4.800

41

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

4.900

42

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

5.000

43

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

45

2 mnd

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

46

2 mnd

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

48

2 mnd

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

49

2 mnd

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

50

2 mnd

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

52

2 mnd

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

53

2 mnd

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

54

2 mnd

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

55

2 mnd

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

57

2 mnd

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

59

2 mnd

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Tabel 2 (1x recidive)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UG/L =

Adem/alcohol gehalte

Geldboete

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 028

95 t/m 120

1.000

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

1.600

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

2.100

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

2.700

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

3.300

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

3.900

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

4.300

19

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

4.900

27

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

5.500

34

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

6.000

42

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

6.000

49

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

6.000

51

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

6.500

52

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

6.500

55

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

6.500

57

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

7.000

58

 

1,32 t/m 1,38

575 t/m 600

7.000

61

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

7.000

63

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

7.500

63

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

67

3 mnd

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

69

3 mnd

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

72

3 mnd

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

73

3 mnd

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

75

3 mnd

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

78

13 wkn

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

79

13 wkn

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

81

13 wkn

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

82

13 wkn

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

85

13 wkn

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

88

13 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering artikel 2.12 lid 3 Wet luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, AAG (-equivalent) 95 µg/l of meer.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé).

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • ander boordpersoneel (zoals stewards/stewardessen) (ongeacht het type luchtvaartuig).

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel 2

Meermalen

Maatwerk

Nb: bij het berekenen van de juiste strafmaat is steeds afgerond conform de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Tabel 1 (first offenders)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UG/L =

Adem/alcohol gehalte

Geldboete

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 0,28

95 t/m 120

275

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

425

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

550

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

700

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

850

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

1.000

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

1.100

15

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

1.200

18

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

1.400

21

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

1.500

24

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

1.600

26

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

1.600

27

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

1.700

28

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

1.700

28

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

1.700

29

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

1.800

30

 

1,32 t/m1,38

575 t/m 600

1.800

31

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

1.900

32

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

1.900

33

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

34

4 wkn

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

34

1 mnd

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

35

1 mnd

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

36

1 mnd

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

37

1 mnd

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

38

1 mnd

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

38

1 mnd

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

39

1 mnd

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

40

1 mnd

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

41

1 mnd

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

42

1 mnd

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Tabel 2 (1x recidive)

Bag =

Bloed/alcohol gehalte

UG/L =

Adem/alcohol gehalte

Geldboete

OBV IN WEKEN

(onvoorwaardelijke OBV!)

GEVANGENISSTRAF IN WEKEN/MAANDEN

0,22 t/m 0,28

95 t/m 120

400

   

0,29 t/m 0,35

125 t/m 150

600

   

0,36 t/m 0,41

155 t/m 180

800

   

0,42 t/m 0,48

185 t/m 210

1.000

   

0,49 t/m 0,55

215 t/m 240

1.200

   

0,56 t/m 0,62

245 t/m 270

1.500

   

0,63 t/m 0,69

275 t/m 300

1.600

22

 

0,70 t/m 0,76

305 t/m 330

1.800

27

 

0,77 t/m 0,83

335 t/m 360

2.100

31

 

0,84 t/m 0,90

365 t/m 390

2.200

36

 

0,91 t/m 0,97

395 t/m 420

2.400

39

 

0,98 t/m 1,04

425 t/m 450

2.400

40

 

1,05 t/m 1,10

455 t/m 480

2.500

42

 

1,11 t/m 1,17

485 t/m 510

2.500

42

 

1,18 t/m 1,24

515 t/m 540

2.500

43

 

1,25 t/m 1,31

545 t/m 570

2.700

45

 

1,32 t/m1,38

575 t/m 600

2.700

46

 

1,39 t/m 1,45

605 t/m 630

2.800

48

 

1,46 t/m 1,53

635 t/m 665

2.800

49

 

1,54 t/m 1,60

670 t/m 695

 

51

6 wkn

1,61 t/m 1,67

700 t/m 725

 

51

6 wkn

1,68 t/m 1,73

730 t/m 755

 

52

6 wkn

1,74 t/m 1,80

760 t/m 785

 

54

6 wkn

1,81 t/m 1,87

790 t/m 815

 

55

6 wkn

1,88 t/m 1,94

820 t/m 845

 

57

6 wkn

1,95 t/m 2,01

850 t/m 875

 

57

6 wkn

2,02 t/m 2,08

880 t/m 905

 

58

6 wkn

2,09 t/m 2,15

910 t/m 935

 

60

6 wkn

2,16 t/m 2,22

940 t/m 965

 

61

7 wkn

2,23 t/m 2,30

970 t/m 1.000

 

63

7 wkn

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bijlage 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering art. 2.12 lid 1/2.12 lid 6 Wet luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2018]

Delict 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid respectievelijk art. 2.12, zesde lid Wet luchtvaart , al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid dan wel art. 2.12, zesde lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de sanctie. Dit delict betreft een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg.

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • luchtverkeersleiders (ongeacht het type luchtvaartuig).

Delict 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid respectievelijk art. 2.12, zesde lid Wet luchtvaart , al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid dan wel art. 2.12, zesde lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de sanctie. Dit delict betreft een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig).

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • assistent-luchtverkeersleiders (ongeacht het type luchtvaartuig).

Delict 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart , al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee door het cockpitpersoneel het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de sanctie. Dit delict betreft een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé).

Het delict is van toepassing op:

 • cockpitpersoneel;

 • ander boordpersoneel (zoals stewards/stewardessen) (ongeacht het type luchtvaartuig).

Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12, eerste en/of zesde lid Wet luchtvaart.

Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand

Zie tabel

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel

Meermalen

Zie tabel

Tabel

Geldboete/OBV in weken/gevangenisstraf in weken/maanden

 

Geen strafverzwarende omstandigheden

Kennelijke staat van dronkenschap

1e recidive

Meermalen recidive

1. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig ≥ 6.000 kg/luchtverkeersleiders

6500 / 54 / –

– / 85 / 9 wkn

– / 101 / 10 wkn

Maatwerk

2. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig)/assistent- luchtverkeersleiders

4600 / 38 / –

– / 59 / 6 wkn

– / 70 / 6 wkn

Maatwerk

3. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (privé)/ander boordpersoneel/

1700 / 29

– / 42 / 1 mnd

– / 48 / 5 wkn

Maatwerk

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bijlage 5

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (art. 11.6 Wet luchtvaart)

[Vervallen per 01-01-2018]

Delict 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig ≥ 6.000 kg bedient (art. 11.6 Wet luchtvaart) en op luchtverkeersdienstleiders ( art. 11.6 jo art. 11.8a Wet luchtvaart )).

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier voor cockpitpersoneel een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg.

Delict 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig) bedient (art. 11.6 Wet luchtvaart) en op assistent-luchtverkeersdienstleiders ( art. 11.6 jo art. 11.8a Wet luchtvaart )).

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier voor cockpitpersoneel een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig).

Delict 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (van toepassing op cockpitpersoneel dat luchtvaartuig < 6.000 kg (privé) bedient en op ander boordpersoneel dat werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading verricht ( art. 11.6 Wet luchtvaart )).

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier voor cockpitpersoneel een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé)

Strafverzwarende omstandigheden

[Vervallen per 01-01-2018]

Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand

Zie tabel

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel

Meermalen

Maatwerk

Tabel

Geldboete/OBV in weken/gevangenisstraf in weken/maanden

 

Geen strafverzwarende omstandigheden

Kennelijke staat van dronkenschap

1e recidive

Meermalen recidive

1. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig ≥ 6.000 kg/luchtverkeersleiders

7000 / 59 wkn / –

– / 92 wkn / 11 wkn

– / 109 wkn / 12 wkn

maatwerk

2. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig)/assistent- luchtverkeersleiders

4800 / 41 wkn / –

– / 64 wkn / 9 wkn

– / 75 wkn / 10 wkn

maatwerk

3. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (privé)/ander boordpersoneel

1800 / 31 wkn / –

– / 45 wkn / 1 mnd

– / 52 wkn / 5 wkn

maatwerk

OBV = ontzegging van de bevoegdheid om vliegtuigen te besturen

Bijlage 6

[Vervallen per 01-01-2018]

Schema richtlijn voor strafvordering art. 11.5 lid 1 en lid 2 jo art. 11.5 lid 4 Wet luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2018]

Delict 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid jo art. 11.5, vierde lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig ≥ 6.000 kg of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding (art. 11.8a Wet luchtvaart).

Delict 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid jo art. 11.5, vierde lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig) of het verlenen van luchtverkeersdiensten door een assistent-luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding (art. 11.8a Wet luchtvaart).

Delict 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Bedienen van een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel tijdens duur vliegverbod.

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit delict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid jo art. 11.5 vierde lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig < 6.000 kg (privé).

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Mate van recidive (5 jaar)

Eenmaal

Zie tabel

Meermalen

Maatwerk

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-01-2018]

Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.

Tabel

Geldboete

 

First offender

1e recidive

1. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig ≥ 6.000 kg/luchtverkeersleiders

2.700

4.000

2. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (bedrijfsmatig)/assistent- luchtverkeersleiders

1.800

2.700

3. Cockpitpersoneel Luchtvaartuig < 6.000 kg (privé)/ander boordpersoneel

700

1.000

Terug naar begin van de pagina