Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht

Basiscasus/delict

Smaad(schrift) of lasterlijke aanklacht, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Smaad (mondeling)

GB € 275

5j

GB € 400

Eis TS 44 uur of

2j

Idem of TS 32 uur

GS 3 wkn ov

Smaadschrift

GB € 350

5j

GB € 500

Eis TS 50 uur of

2j

Idem of TS 40 uur

GS 3 wkn ov

Lasterlijke aanklacht

GB € 700

5j

GB 1000

TS 90 uur of

2j

Idem of TS 80 uur

GS 6 wkn ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

De aard en ernst van het telastegelegde feit, de klacht of aangifte en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.

Enige dwangmiddelen of politie-inzet bij lasterlijke aanklacht

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

* let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina