Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid

Basiscasus/delict

Schennis, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

Slachtoffer 16 jaar of ouder

GB € 250

5j

2j

GB € 375

Idem of TS 28 uur

Eis TS 40 uur of

GS 20 dgn ov

Slachtoffer 16 jaar of ouder + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

GB € 350

5j 2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

Slachtoffer jonger dan 16 jaar + agressief en/of hinderend gedrag

GB € 500

5j

2j

GB € 750

Idem of TS 60 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

Bijzonderheden

Afdoening is mede afhankelijk van een reclasseringsadvies/rapport

Strafverzwarend onder andere:

Stelselmatig plegen van schennis

* Let op eventueel taakstrafverbod (art 22b Sr)

Slachtoffer jonger dan 16 jaar

Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft wordt dit gegeven als strafverzwarend beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis van de eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste seksueel beladen ervaringen.

Agressief en/of hinderend gedrag

Bij het delict schennis van de eerbaarheid wordt agressief en/of hinderend gedrag door de verdachte, gericht tegen het slachtoffer, als strafverzwarend beoordeeld; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan of te verwijderen van de schennispleger(s) worden daardoor beperkt. Door dit gedrag gaat een grotere dreiging van het feit uit.

Terug naar begin van de pagina