Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 31-12-2016

Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze richtlijn heeft betrekking op het uitgeven, in voorraad hebben, invoeren e.d. van valse bankbiljetten.

Bij artikel 209 Sr geldt een verzwaarde recidiveregeling.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgeven, in voorraad hebben enz. van zelf vervalst biljet, of uitgeven van biljet met bekendheid van valsheid bij verkrijging (art 209 Sr)

Totaal bedrag valse biljetten

first offender

1 x recidive

meermalen recidive

€ 5–100

GS 4 mnd

GS 6 mnd

GS 8–12 mnd ov

€ 100–500

GS 6 mnd

GS 9 mnd

GS 10–14 mnd ov

€ 500–5000

GS 10 mnd

GS 15 mnd

GS 18–24 mnd ov

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2017]

Uitgeven van een vals biljet, dat te goeder trouw was ontvangen (art 213 Sr)

Totaal bedrag valse biljetten

first offender

 

1 x recidive*

meermalen recidive

€ 5–100

GB € 225

5j

TS 24 uur

GS 18 dgn ov

2j

Idem of GS 12 dgn

 

€ 100–500

GB € 350

5j

TS 40 uur

GS 4 wkn ov

2j

Idem of GS 20 dgn

 

€ 500–5000

WS 80 uur

5j

Eis TS 120 uur + GS 1 mnd vw

GS 11 wkn ov

2j

Idem of GS 3 mnd waarvan 1 vw

 

Bijzonderheden:

Toelichting bij verschil in strafmaat: Bij artikel 209 gaat het om echte vervalsers die er aan beginnen om er beter van te worden. Bij 213kan het ook gaan om mensen die er achter komen dat ze een vals briefje hebben teruggekregen en het vervolgens uitgeven om de schade te ontlopen.

* Let op eventueel taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

[Vervallen per 01-01-2017]

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

vw = voorwaardelijk

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina