Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 31-12-2016

Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze richtlijn is van toepassing op winkeldiefstal met evt strafverzwaring bij gebruik van geprepareerde tas of kleding en bij strooptocht. Ook is de richtlijn toepasbaar op verduistering sec en op ‘eenvoudige’ diefstal (zonder braak/verbreking), tenzij er sprake is van insluiping, zakkenrollerij of diefstal van voertuigen (daar zijn aparte richtlijnen voor). Het tweede basisdelict ziet op winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2017]

(Winkel)diefstal of verduistering, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive*

meermalen recidive*

(beoogde) waarde

t/m € 50

GB € 200

5j

2j

GB € 300

Idem of TS 24 uur

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

geprepareerde tas of kleding

TS 16 uur

5j

2j

TS 24 uur

Idem of GS 12 dgn

Eis TS 32 uur of

GS 16 dgn ov

Vanaf 50 t/m 200

GB € 350

5j

2j

GB € 500

Idem of TS 40 uur

Eis TS 50 uur of

GS 3 wkn ov

geprepareerde tas of kleding

TS 32 uur

5j

2j

TS 48 uur

Idem of GS 3 wkn

Eis TS 60 uur of

GS 1 mnd ov

Vanaf 200 t/m 600

GB € 600

5j

2j

GB € 900

Idem of TS 70 uur

Eis TS 80 uur of

GS 5 wkn ov

geprepareerde tas of kleding

TS 50 uur

5j

2j

TS 70 uur

Idem of GS 5 wkn

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

Vanaf 600 t/m 1.000

GB € 800

5j

2j

GB € 1.200

Idem of TS 80 uur

Eis TS 100 uur of

GS 7 wkn ov

geprepareerde tas of kleding

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

Eis TS 120 uur of

GS 2 mnd ov

Vanaf 1.000 t/m 2.500

GB € 1.100

5j

2j

TS 100 uur

Idem of GS 7 wkn

Eis TS 120 uur of

GS 2 mnd ov

geprepareerde tas of kleding

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

Eis TS 160 uur of

GS 11 wkn ov

Vanaf 2.500 t/m 5.000

TS 80 uur

5j

2j

TS 120 uur

Idem of GS 2 mnd

Eis TS 160 uur of

GS 11 wkn ov

geprepareerde tas of kleding

TS 100 uur

5j

2j

TS 150 uur

Idem of GS 10 wkn

Eis TS 200 uur of

GS 14 wkn ov

Strooptocht 3 – 4 winkels

GS 1 mnd

5j

2j

GS 6 wkn

GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

geprepareerde tas of kleding

GS 6 wkn

5j

2j

GS 9 wkn

GS 9 wkn

GS 12 wkn ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Georganiseerd verband

Verduistering in dienstbetrekking (maatwerk)

*let op taakstrafverbod (art. 22b sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda

[Vervallen per 01-01-2017]

Geprepareerde tas of kleding

[Vervallen per 01-01-2017]

Indien bij diefstal gebruik wordt gemaakt van een geprepareerde tas of kleding of andere middelen om detectieapparatuur in winkels te frustreren of om de diefstal te maskeren (dubbele bodem) zal in beginsel een taakstraf worden opgelegd of gevorderd. De kolom met het uitgangspunt kan ook worden toegepast indien er sprake is van andere voorbereidingshandelingen, zoals bijvoorbeeld bij diefstal van apparatuur die zijn eigen positie kan verzenden (mobiele telefoons, laptops etc.), waarbij voorbereiding kan zijn gedaan om dat te verhinderen. Redenen hiervoor zijn dat het duidt op voorbedachten rade, het streven naar een grote buit en op vaker gebruik.

Strooptocht

[Vervallen per 01-01-2017]

We spreken van een stroop- of rooftocht wanneer meerdere winkeldiefstallen (vanaf 3 winkels) op dezelfde dag gepleegd als 1 feit worden vervolgd. Bij het uitgangspunt is gedacht aan 3–4 winkels, daarboven geldt als strafverzwarend.

Basiscasus/delict

[Vervallen per 01-01-2017]

Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld, alleen gepleegd.

 

first offender

 

1x recidive

ernstige recidive of meermalen recidive

Duwen/trekken of losrukken,

geen pijn of letsel

GS 2 mnd

5j

2j

GS 3 mnd

GS 3 mnd

GS 4 mnd ov

Fysiek geweld, pijn en/of licht letsel of tonen voorwerp (schroevedraaier, mes)

GS 4 mnd

5j

2j

GS 6 mnd

GS 6 mnd

GS 8 mnd ov

Tonen (imitatie) vuurwapen*, geen letsel

OF

Geen wapen, fysiek geweld én zwaarder letsel

GS 6 mnd

5j

2j

GS 9 mnd

GS 9 mnd

GS 12 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Medeplegen

Omvang schade en/of buit

Gebruik/dreigen met steek/vuurwapen

Zwaar lichamelijk letsel of dood tengevolge (maatwerk)

* het wapenbezit apart ten laste leggen!

Legenda

[Vervallen per 01-01-2017]

Afkortingen

[Vervallen per 01-01-2017]

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina