Regeling uitbreiding afnameplicht Wbtv

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 4 februari 2015 nr. 596065 houdende de aanwijzing van enkele organisaties als afnameplichtige organisatie in de zin van artikel 28, eerste lid, Wet beëdigde tolken en vertalers (Regeling uitbreiding afnameplicht Wbtv)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 28, tweede lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

Besluit:

Artikel 1

In aanvulling op de in artikel 28, eerste lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers genoemde diensten en instanties, maken de volgende diensten en instanties in het kader van het strafrecht en het vreemdelingenrecht uitsluitend gebruik van beëdigde tolken of vertalers:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 februari 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina